מתי כדאי להכין את הפתילות לשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 14

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 14 במשניות מסכת שבת פרק ב משנה ג

במשנה זו יבואר מה הטעם שאסרו חכמים להדליק בפתילות מסוימות, ובאלו כן מותר להדליק.

לכל השיעורים של הרב יונה פיינהנדלר לחץ כאן