מסכת שבת פרק י משנה ה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 63

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה

שיעור מס' 63 במשניות מסכת שבת פרק י משנה ה הלכות שבת

המשנה מחולקת לשישה סדרים, כל אחד מהסדרים מחולק למסכתות.

המושג "מסכת" מציין מערכות של דיונים, כל אחת מהמסכתות נחלקת לפרקים,

וכל אחת מההלכות שבכל פרק שוב קרויה משנה.

משנה – ריכוז ערוך ומסודר של שישה סדרים. המשניות נאמרו בעל פה במשך

מאות שנים על ידי התנאים, ותלמידיהם שיננו אותן ושימרו אותן בזיכרון, עד

שהחליט התנא רבי היודה הנשיא לרכז את כל המשניות יחדיו וחלק אותן לשישה סדרים.

ששת הסדרים מחולקים לפי הסדר הבא:

סדר זרעים, סדר מועד,סדר נשים, סדר נזיקין, סדר קדשים,סדר טהרות

 

 

 

 

לכל השיעורים של הרב יונה פיינהנדלר לחץ כאן