מלאכת בורר – התרים בברירה (2)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 14