מטריה בשבת מותר או אסור?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 39

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 39 במשניות מסכת שבת פרק ו משנה ט

במשנה זו יתבאר האם מותר לצאת עם מטריה בשבת או עם כובע שתפור למעיל בשבת, וכן מה הדין לצאת בשבת עם דבר שהוא מיועד לסגולה, נגד עין הרע וכדומה, האם מותר לצאת עם זה בשבת.