מותר לשים בושם על היד ולצאת לרשות הרבים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 57

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה

שיעור מס' 57 במשניות מסכת שבת פרק ט משנה ו

מותר לשים בושם על היד ולצאת לרשות הרבים? שיעור

שאדם מתחייב על הוצאתם בשיעור זה נמשיך לדבר על שיעור

של דברים שאדם מוציא, ומתחייב על הוצאתם לרשות הרבים בשבת.

מוציא מרשות לרשות פירושו

העברה, זריקה, הושטה, משיכה, דחיפה וכדו' של חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים ולהיפך.

לדוגמא; טלטול חפץ [מלבד הבגדים שעליו] מהבית לרחוב ולהיפך.

כמו כן טלטול חפץ ברשות הרבים לאורך ד' אמות (כשתי מטרים), באופן

שהעיר אינה מוקפת ע"י עירוב כשר. מלאכה זו אסורה בשבת, כיון שנעשתה

במשכן כשהביאו תרומות מאוהלי אנשים פרטיים למשכן, וכן כאשר העבירו

את קרשי המשכן לעגלות בזמן הפירוק וההרכבה.

ישנן ארבע רשויות. ארבעת רשויות השבת הן ארבעה מרחבים בהלכות שבת והם:

רשות הרבים, רשות היחיד, כרמלית ומקום פטור.

האזינו לשיעור מרתק  במשניות בהלכות שבת מפי הרב יונה פיינהנדלר.

לכל השיעורים של הרב יונה פיינהנדלר לחץ כאן