מותר לשים אוכל בתנור דולק בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 20

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 20 במשניות מסכת שבת פרק ג משנה ב

במשנה זו יתבאר באיזה תנור מותר להשאיר את האוכל לפני שבת, ובאיזה אסור.