מותר לצאת עם שן זהב בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 35

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 34 במשניות מסכת שבת פרק ו משנה ה

בשיעור שלפנינו יתבאר האם מותר לצאת עם שינים תותבות לרשות הרבים בשבת, וכן האם מותר לצאת עם חוטים בשיער.