מותר לטלטל דולרים בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 37

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 37 במשניות מסכת שבת פרק ו משנה ז

בשיעור זה נדבר על אחד מסוגי המוקצה הנקרא 'מוקצה מחמת גופו', כגון אבנים וכסף, האם ישנה אפשרות לטלטל אותו בשבת.