מותר לטייל עם הפודל בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 30

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 30 במשניות מסכת שבת פרק ה משנה ד

בשיעור זה יבואר האם מותר לצאת לטיול עם חיות מחמד בשבת. עוד יבואר שיש איסורים שאסורים משום מראית העין.