מה לעשות כשיש חשש למחבלים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 16

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 16 במשניות מסכת שבת פרק ב משנה ה

בשיעור שלפנינו יבואר האם מותר לכבות נר דולק בשבת לצורך מסוים, ומה היא מלאכה שאינה צריכה לגופה.