מה אפשר לכתוב על קלף קטן?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 47

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 47 במשניות מסכת שבת פרק ח משנה ג

גם בשיעור זה נמשיך לבאר שלכל דבר יש שיעור אחר שאם אדם הוציא לרשות הרבים בשבת יהיה חייב.

לכל השיעורים של הרב יונה פיינהנדלר לחץ כאן