לימוד גמרא – שטר בלי תאריך שוה? שיעור 20

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

לימוד גמרא – שטר בלי תאריך שוה? שיעור 20

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ז: אמר רבי אלעזר – דף ח. אמר רמי בר חמא.
בשיעור זה הרב ניו מלמד ששנים שאוחזין בשטר, מאד משנה באיזה צד הם אוחזין.

שיעור מספר 20

לכל השיעורים של הרב דניאל ניו לחץ כאן

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.