לימוד גמרא – ערבי יכול לקדש יהודיה? שיעור 58

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף טז: אמר רב הונא – דף טז: אמר שמואל.
בשיעור זה ממשיך הרב ניו לבאר את הסוגיא של האם אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם,
ודן גם בשאלה האם אפשר לקדש אשה שכעת היא נשואה.

שיעור מספר 58

לכל השיעורים של הרב דניאל ניו לחץ כאן