לימוד גמרא – הבנק עיקל את הבית, מה עושים? שיעור 39

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

לימוד גמרא – הבנק עיקל את הבית, מה עושים? שיעור 39

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף יב: אלא הא דתנן – דף יג. אביי אמר.
בשיעור זה עוסק הרב ניו בסוגית שטרות, ומבאר מתי אפשר לכתוב את השטר, ומה ההבדל בין שטר הלואה לשטר מכירה.

שיעור מספר 39

לכל השיעורים של הרב דניאל ניו לחץ כאן

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.