לימוד גמרא – במה אשה עדיפה על גבר? שיעור 30

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

לימוד גמרא – במה אשה עדיפה על גבר? שיעור 30

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף י: ומי איכא למ"ד – דף יא. מתני'.
שיעור זה הוא המשך לסוגיא של חצר מטעם מה קונה, מה הדין לגבי מציאה ומה הדין לגבי גט.

שיעור מספר 30

לכל השיעורים של הרב דניאל ניו לחץ כאן

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.