לימוד גמרא – אפשר למכור משאית שעתיד לקבל בירושה? שיעור 57

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

לימוד גמרא – אפשר למכור משאית שעתיד לקבל בירושה? שיעור 57

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף טז. ועד אימת ניחא ליה – דף טז: משום כדי חייו.
בשיעור זה הרב ניו מלמד האם אפשר למכור חפץ שלא שייך לך, ואם אתה מתכוון לקנות אותו האם הדין משתנה.

שיעור מספר 57

לכל השיעורים של הרב דניאל ניו לחץ כאן