לימוד גמרא – אפשר להשביע אותך על מה שאתה לא חייב להישבע – שיעור 11

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

לימוד גמרא – אפשר להשביע אותך על מה שאתה לא חייב להישבע – שיעור 11

לימוד גמרא – מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ד: 'מתיב מר זוטרא' – עד דף ה. 'ת"ש'.
בשיעור זה הרב דניאל ניו מלמד מה הדין במקרה שאדם נתבע גם על קרקעות וגם על מטלטלין, האם ניתן להשביעו אע"פ שלא נשבעים על קרקע.

שיעור מספר 11

לכל השיעורים של הרב דניאל ניו לחץ כאן

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.