לימוד גמרא – איך להתמודד עם קלפטומן? שיעור 56

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

לימוד גמרא – איך להתמודד עם קלפטומן? שיעור 56

מסכת בבא מציעא דף טו: בעא מיניה שמואל מרב – דף טז. ועד אימת ניחא ליה.
בשיעור זה מלמד הרב ניו מה יהיה הדין במקרה שגזלן שמכר שדה שאינה שלו,
חוזר וקונה את השדה מהבעלים המקוריים, האם הוא יכול לגבות את השדה מהקונה שהוא עצמו מכר לו שדה זו.

שיעור מספר 56

לכל השיעורים של הרב דניאל ניו לחץ כאן