לימוד גמרא – איך להתמודד עם בריונים מהשוק האפור? שיעור 49

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

לימוד גמרא – איך להתמודד עם בריונים מהשוק האפור? שיעור 49

מסכת בבא מציעא דף יד: – ת"ש לאכילת פירות כיצד – דף טו. בעינא משמע.
שיעור זה הוא המשך לשתי השיעורים הקודמים, הרב ניו מבאר את הסוגיא שלפנינו מה הדין במקרה שאדם קנה שדה גזולה והשביח אותה,
האם הנגזל משלם לו על ההשקעה, והאם יכול להיות ששייך כאן איסור ריבית.

שיעור מספר 49

לכל השיעורים של הרב דניאל ניו לחץ כאן

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.