כמה פפריקה אדם יוציא ויתחייב בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 56

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 56 במשניות מסכת שבת פרק ט משנה ה
כמה פפריקה אדם יוציא ויתחייב בשבת? השיעור שמתחייב בהוצאה בשבת, והאם השיעורים מצטרפים

בשיעור זה יתבאר מה השיעור שאדם מתחייב בהוצאה בשבת, .

איסור הוצאה מרשות לרשות בשבת פירושה, שאסור להוציא בשבת חפץ מרשות אחת לרשות אחרת
ואיסור זה גם הינו חלק מל"ט אבות מלאכה האסורים בשבת, שזהו ל"ט אבות מלאכה שנעשו במשכן.

היכן נעשתה מלאכת הוצאה מרשות לרשות במשכן? אנו מוצאים זאת, כאשר במשכן הורידו קרשים מהעגלה (רשות היחיד) לקרקע (רשות הרבים).

האזינו כאן לשיעורו המרתק של הרב יונה פיינהנדלר, והחכימו עוד בהלכות שבת.