יש גן לכלבים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 29

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 29 במשניות מסכת שבת פרק ה משנה ג

בשיעור שלפנינו יתבאר האם מותר לצאת עם בעלי חיים לרשות הרבים בשבת כשהם קשורים בחבל.