יהושע פרק כ"ד

תנ"ך ספר יהושע פרק כ"ד | הרב אברהם אלקיים | שיעור 17