יאכטה מקבלת טומאה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 53

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 53 במשניות מסכת שבת פרק ט משנה ב
יאכטה מקבלת טומאה?

בשיעור זה יתבארו כמה כללים בהלכות טומאה, ואלו כלים אינם מקבלים טומאה, וכן כמה כללים והלכות בדיני כלאיים.

מהו איסור כלאים? איסור כלאים הגדרתו הרכבת שני מינים או יותר של אילנות, זרעים או של אילנות וזרעים זה בזה. לאיסור זה מצטרפים כללים והלכות נוספים הקשורים לפעולות נוספות באילן ( כגון ניקוש, השקיה, עידור) וכן לדין פירותיו.
במשנה זו נלמד כללים בהלכות כלאים.

עוד במשנה זו נדון בהלכות טומאה וטהרה החלה בכלים , טומאת כלים היא הטומאה החלה על כלים או על בגדים. מן התורה, כלים ובגדים אינם יכולים לקבל טומאה מצד עצמם , אלא רק להיטמא ממקור טומאה אחר שהוא לפחות בדרגת אב הטומאה, (כגון מת, נבלה או זב).
במשנה זו נלמד גם כן כללים והלכות בהלכות טומאת כלים, ואלו כלים מקבלים טומאה.
האזינו עתה לשיעורו המחכים של הרב יונה פיינהנדלר.

לכל השיעורים של הרב יונה פיינהנדלר לחץ כאן