חמי טבריה למה הם חמים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 22