חול ים האם אפשר לטמון בו סיר בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 25

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 25 במשניות מסכת שבת פרק ד משנה א

בשיעור זה נלמד האם מותר לעטוף סיר בשמיכה בכדי לשמור את חומו. ומה החילוק בין דבר שמוסיף חום לדבר שלא מוסיף חום.