הלכות שבת – בעניני הדלקת נרות לשבת – עם הרב יונה פיינהנדלר

חידה: אמא לא נמצאת בבית, מי ידליק את נרות שבת? האבא או הבת בת 12.5? בוא נראה אתכם יודעים…

שו"ע סימן רס"ג סעיף ג-ד הלכות שבת

חידה: אמא לא נמצאת בבית, מי ידליק את נרות שבת? האבא או הבת בת 12.5?
בוא נראה אתכם יודעים…