הלכות חול המועד – כתיבה בחול המועד – עם הרב יונה פיינהנדלר

המדריך לחיים יהודיים - מורה דרך בהלכה

חול המועד

האם מותר להדפיס במדפסת בחול המועד?

האם מותר לבדוק מבחנים בחול המועד?

האם מותר להגיהה ספר קוהלת וספר שיר השירים?

האם מניחים תפילין במועד?

האם מותר לקשור ציצית במועד?

האם מותר להכין בתים לתפילין בחול המועד?

האם מותר לכתוב שטרי תנאים וארוסין בחול המועד?

חג שמח 🙂