הלכות חול המועד עם הרב יונה פיינהנדלר

המדריך לחיים יהודיים - מורה דרך בהלכה

חול המועד

אם איסור מלאכה הוא דאוריתא או דרבנן?

5 מלאכות מותרות בחול המועד?

  1. דבר האבד
  2. צרכי המועד
  3. פועל שאין לו מה לאכול
  4. צרכי רבים
  5. מעשה הדיוט

האם חייבים לשתות יין בחול המועד?

האם מותר להתענות בחול המועד?

צריך להתגלח ולהסתפר בערב יום טוב

האם מותר לעשות 'חלאקה' בחול המועד?

האם מותר לגזוז ציפורניים בערב שבת של יו"ט?