היית בלוויה של חגבים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 58

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה

שיעור מס' 58 במשניות מסכת שבת פרק ט משנה ז

היית בלוויה של חגבים? אם אדם הוציא ארגז עם מספר חפצים

חייב על הוצאה אחת

בשיעור זה נמשיך לבאר דיני הוצאה בשבת, ונראה שאם אדם הוציא ארגז

ובתוכו מספר חפצים, הוא יהיה חייב רק על הוצאה אחת. וכן ירק ארוך שאדם

הוציא את חלקו, לא מתחייב בהוצאה.

מוציא מרשות לרשות פירושו

העברה, זריקה, הושטה, משיכה, דחיפה וכדו' של חפץ

מרשות היחיד לרשות הרבים ולהיפך.

לדוגמא; טלטול חפץ [מלבד הבגדים שעליו] מהבית לרחוב ולהיפך.

כמו כן טלטול חפץ ברשות הרבים לאורך ד' אמות (כשתי מטרים),

באופן שהעיר אינה מוקפת ע"י עירוב כשר.

מלאכה זו אסורה בשבת, כיון שנעשתה במשכן כשהביאו תרומות מאוהלי

אנשים פרטיים למשכן, וכן כאשר העבירו את קרשי המשכן לעגלות בזמן הפירוק וההרכבה.

ישנן ארבע רשויות. ארבעת רשויות השבת הן ארבעה מרחבים

בהלכות שבת והם: רשות הרבים, רשות היחיד, כרמלית ומקום פטור.