הוציא סוכריה בפה חייב?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 44

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 44 במשניות מסכת שבת פרק ז משנה ד

בשיעור זה יבואר מה הכמות שעליה חייב בשבת אם הוציאם לרשות אחרת בדברים מסוימים.