הוציא נייר טישו בשבת חייב?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 43

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 43 במשניות מסכת שבת פרק ז משנה ג

בשיעור שלפנינו נבאר את מלאכת הוצאה, ונראה שיש כלל שרק אם אותו דבר שהוציא יש לו חשיבות מסוימת, חייב עליו, אבל אם אין לאותו דבר שהוציא חשיבות, אינו חייב.