הוציא נייר טישו בשבת חייב?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 43

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 43 במשניות מסכת שבת פרק ז משנה ג

בשיעור שלפנינו נבאר את מלאכת הוצאה, ונראה שיש כלל שרק אם אותו דבר שהוציא יש לו חשיבות מסוימת, חייב עליו, אבל אם אין לאותו דבר שהוציא חשיבות, אינו חייב.

לכל השיעורים של הרב יונה פיינהנדלר לחץ כאן