הוציא מפתח בנעל חייב או פטור?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 61

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 61 במשניות מסכת שבת פרק י משנה ג
הוציא מפתח בנעל חייב או פטור?

בשיעור שלפנינו נראה מה הדין באדם שהוציא חפץ לרשות הרבים

שלא כדרך שרגילים להוציא אותו, אלא בשינוי, האם חייב או פטור.

איסור הוצאה מרשות לרשות בשבת פירושה, שאסור להוציא בשבת חפץ מרשות אחת לרשות אחרת
ואיסור זה גם הינו חלק מל"ט אבות מלאכה האסורים בשבת, שזהו ל"ט אבות מלאכה שנעשו במשכן.

היכן נעשתה מלאכת הוצאה מרשות לרשות במשכן? אנו מוצאים זאת, כאשר במשכן הורידו

קרשים מהעגלה (רשות היחיד) לקרקע (רשות הרבים).

האזינו כאן לשיעורו המרתק של הרב יונה פיינהנדלר, והחכימו עוד בהלכות שבת.