הוציא לרשות הרבים ארגז עם פירות חייב או פטור?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 60

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 60 במשניות מסכת שבת פרק י משנה ב
הוציא לרשות הרבים ארגז עם פירות חייב או פטור?

במשנה זו יתבאר האם אדם מתחייב בהוצאה אם הוציא חפץ שחלקו בחוץ וחלקו נשאר עדיין בפנים. וכן יתבאר מהי כרמלית.


מוציא מרשות לרשות פירושו

העברה, זריקה, הושטה, משיכה, דחיפה וכדו' של חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים ולהיפך.

לדוגמא; טלטול חפץ [מלבד הבגדים שעליו] מהבית לרחוב ולהיפך. כמו כן טלטול חפץ ברשות הרבים לאורך ד' אמות (כשתי מטרים), באופן שהעיר אינה מוקפת ע"י עירוב כשר.

מלאכה זו אסורה בשבת, כיון שנעשתה במשכן כשהביאו תרומות מאוהלי אנשים פרטיים למשכן, וכן כאשר העבירו את קרשי המשכן לעגלות בזמן הפירוק וההרכבה.

ישנן ארבע רשויות. ארבעת רשויות השבת הן ארבעה מרחבים בהלכות שבת והם: רשות הרבים, רשות היחיד, כרמלית ומקום פטור.
בשיעור זה נבאר מהי כרמלית.