האם פמוטות הן מוקצה בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 24

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 24 במשניות מסכת שבת פרק ג משנה ו

בשיעור זה יתבאר האם פמוט שהדליקו בו נעשה מוקצה בשבת, ומה דין השמן שבנר שנשאר, האם מותר להשתמש בו.