האם מותר לצאת עם משקפיים בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 36

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 36 במשניות מסכת שבת פרק ו משנה ו

במשנה שלפנינו נלמד האם מותר למרוח משחה על פצע בשבת, ומה היו עושים בעבר כדי לרפאות פצע.