האם יש בישול במלח?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 23

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 23 במשניות מסכת שבת פרק ג משנה ה

בשיעור זה יתבאר מהו כלי ראשון וכלי שני בהלכות מבשל בשבת, ומהו שיעור יד סולדת.