חידה: אם יש תאורה, האם צריך להדליק נרות שבת? | הלכות שבת שו"ע סימן רס"ג סעיף ח-ט

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הלכות שבת

הרב יונה פיינהנדלר בעניני הדלקת נרות לשבת