אין לך פלטה לשבת מה תעשה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 19

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 19 במשניות מסכת שבת פרק ג משנה א

במשנה זו מבואר מה הטעם שאסור לשים תבשיל בערב שבת על מקום שיש בו גחלים, ובאיזה תנאי כן מותר לשים, ומה מותר.

לכל השיעורים של הרב יונה פיינהנדלר לחץ כאן