איך שלחו פעם הודעות בלי לשלוח sms?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 62

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 62 במשניות מסכת שבת פרק י משנה ד
איך שלחו פעם הודעות בלי לשלוח sms?

בשיעור זה יתבאר מה הדין במקרה שאדם התכוין להוציא חפץ באופן מסוים ולבסוף הוציאו בדרך שונה האם נחשב שוגג.

איסור הוצאה מרשות לרשות בשבת פירושה, שאסור להוציא בשבת חפץ מרשות אחת לרשות אחרת
ואיסור זה גם הינו חלק מל"ט אבות מלאכה האסורים בשבת, שזהו ל"ט אבות מלאכה שנעשו במשכן.

היכן נעשתה מלאכת הוצאה מרשות לרשות במשכן? אנו מוצאים זאת, כאשר במשכן הורידו קרשים מהעגלה (רשות היחיד) לקרקע (רשות הרבים).

האזינו כאן לשיעורו המרתק של הרב יונה פיינהנדלר, והחכימו עוד בהלכות שבת.