איך עושים תשובה על חילול שבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 41

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 41 במשניות מסכת שבת פרק ז משנה א

בשיעור זה יבואר האם יתכן שאדם חילל הרבה פעמים שבת ובכל אופן יחשב לו שעבר רק עבירה אחת.