מה הפתרון לאדם שמוצא בכיסו כסף בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 4

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 4 במשניות מסכת שבת פרק א משנה ד
איך אני מוציא כסף מהכיס בשבת? הלכות שבת משניות

בשיעור שלפנינו נלמד מה חידשו החכמים שבאו לבקר את חבירם.

כסף בשבת נקרא מוקצה שזה הוא האיסור ההלכתי לטלטל ולהזיז ממקומו בשבת דבר שאינו ראוי לשימוש בשבת.

בגד שיש בו כיס, ושכח והניח בו חפץ של מוקצה, וכגון שנותר בטעות שטר כסף בכיס חליפת השבת – האם הכיס והבגד נעשים 'בסיס לדבר האסור', והאם מותר לטלטל את הבגד, וכן לנענע את הכיס כדי לנער את המוקצה.

והאם קיים הבדל בין הכיס  לבגד בעצמו?
האזינו כאן לשיעורו המרתק והמעשי  של הרב יונה פיינהנדלר על הלכות שבת מתוך משניות שבת מה הדין אם מצא כסף בשבת בתוך החליפה.