אדם הוציא נייר קבלה בשבת האם חייב?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 46

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 46 במשניות מסכת שבת פרק ח משנה ב

שיעור זה הוא המשך לשיעור הקודם ומדבר על מה השיעור שאדם יתחייב בהוצאה בכל מיני דברים.

לכל השיעורים של הרב יונה פיינהנדלר לחץ כאן