שברת רגל, האם מותר לצאת עם קביים בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 38

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 38 במשניות מסכת שבת פרק ו משנה ח

בשיעור זה יבואר האם מותר לצאת בשבת עם מסיכה או עם קביים לרשות הרבים.