קרבן פסח מותר לאכול עד חצות או עד הבוקר?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 89

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 89 במשניות מסכת פסחים פרק י משנה ט
עד מתי מותר לאכול קרבן פסח ?

בשיעור זה יתבאר עד מתי מותר לאכול קרבן פסח ? – עד חצות או עד הבוקר . עוד יבואר כמה דינים שפוסלים בקרבנות.

 

קורבן פסח הוא קורבן של שה שהוקרב בזמן שבית המקדש היה קיים בי"ד בניסן.
ויש לגביו הלכות רבות על אופן שחיטתו ועוד,
בשיעור זה נדון על מועד שחיטתו וכן על דינים הפוסלים בקורבנות.

כדאי לדעת, שבזמן שבית המקדש היה קיים, כל משפחה היתה מקריבה שתי קרבנות בערב הפסח, 'קרבן פסח' ו'קרבן חגיגה',

הסיבה שהקריבו קרבן נוסף חוץ מקרבן הפסח היא, שיש מצוה מהתורה שהבשר של קרבן הפסח ישביע את האדם ואחרי אכילתו לא ירצה עוד לאכול, ולכן הקריבו קרבן נוסף – 'קרבן חגיגה', כדי לאוכלו לפני 'קרבן הפסח' ואז בשר קרבן הפסח יהיה הדבר שגורם לשׂובַע של האוכל.