מתי נגמרים ימי הנערות ומתחילים ימי הבגרות? ולמה זה משנה? – שיעור מס' 18 שיעור סיכום

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 18: קידושין ד.

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה

של התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים

ורבנים נוספים הכנסו לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 18 במסכת קידושין דף ד.