מותר להטמין בקבוק קולה קר בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 26

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 26 במשניות מסכת שבת פרק ד משנה ב

בשיעור זה יבואר האם מותר להטמין בשבת סיר בדבר שהוא מוקצה, וכן האם מותר להטמין בשבת על מנת לשמור קור.