מה המשותף לנתיבי איילון וכביש ירושלים ת"א?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 3

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 3 במשניות מסכת שבת פרק א משנה ג
למה אסור לקרוא לאור הנר / מה אסור בערב שבת

בשיעור זה נבאר מדוע אסור לקרוא אפילו דברי תורה לאור הנר, וכן מה אסור לעשות בערב שבת.

בערב שבת ישנן הכנות רבות שהן למעשה מצוות עשה לקראת שבת המלכה,
אך ישנן גם מצוות "לא תעשה" , כלומר דברים שאסור לעשותם בערב שבת , בכדי שאדם לא יגיע בטעות לחללה, וכן מצוות לא תעשה בערב שבת כדי לשמור על עונג השבת .
בשיעור זה יבאר הרב יונה פיינהנדלר מה אסור לעשות בערב שבת, וכן בשבת עצמה מדוע אסור לקרוא לאור הנר אפילו דברי תורה.