הלכות שבת – בעניני תוספת שבת, שו"ע סימן רס"א – עם הרב יונה פיינהנדלר

חידה: היכן מצינו שאדם מתפלל מנחה ומבטל מצוות עשה מן התורה? בוא נראה אתכם יודעים…