החתן שהחליט לקדש את כלתו בתפוח זהוב במקום טבעת יהלום – שיעור 11

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 11: קידושין דף ג. - ג:

בשיעור זה נלמד: 

"לקדש אישה במטבע של 10 אגורות, זה תופס?"

"אם אתה לא מרגיש בנישואין שקיבלת משהו בעל ערך עצום –

בת זוג, אינך בשל לנישואין"

 

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה

של התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים

ורבנים נוספים הכנסו לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 11 במסכת קידושין דף ג. – ג: