מתנה ענקית ושמה ארץ ישראל 

כל מה שרצית לדעת על מעלת ארץ ישראל

מתנה ענקית ושמה ארץ ישראל 

הרב יעקב שטיר

 

אחת מהמתנות הנפלאות שנתן לנו הבורא יתברך היא ארץ ישראל.

רבי שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו לימד אותנו שארץ ישראל נחשבת

לאחת מהמתנות היקרות שהקב"ה נתן לעם ישראל, כדבריו המופיעים

במסכת ברכות (דף ה' ע"א): "רבי שמעון בן יוחאי אומר שלש מתנות טובות

נתן הקדוש ברוך הוא לישראל… תורה וארץ ישראל והעולם הבא".

חז"ל הפליגו בשבחה של ארץ ישראל:

ב"ילקוט שמעוני" (ח"ב תתל"ג) כתוב: "מי נושא עוונם? הארץ אשר הם יושבים עליה,

שנאמר 'העם היושב בה נשוא עוון' – הרי החיים. ומנין אף המתים? תלמוד לומר 'וכפר

אדמתו עמו'… אשריהם יושבי ארץ ישראל שאין להם לא חטא ולא עוון, לא בחיים ולא

במתים".

עוד מצאנו כתוב בדבריהם: "כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוק, וכל הדר בחוץ

לארץ כפי שאין לו אלוק". (מסכת כתובות דף ק"י)

וב"ספרי" נאמר: " כל הדר בארץ ישראל וקורא קריאת שמע שחרית וערבית ומדבר

בלשון הקודש, הרי הוא בן עולם הבא". (פרשת האזינו  ל"ב, מ"ג)

ה"אבן עזרא" כותב: "מעלה גדולה יש לארץ ישראל, מי שיש לו בה חלק חשוב הוא

כחלק עולם הבא". (בראשית ל"ג, י"ט)

יש לדעת שבכדי לזכות למעלות הנפלאות שבכוח ארץ ישראל לתת לנו, צריכים להיות

כלי מוכן לכך, דהיינו שצריכים להתעלות בתורה וביראת שמים וללכת בדרכי קדושה.

אם לא עושים זאת, למרות שגרים בארץ ישראל, לא מקבלים ממנה את ההשפעה הראויה.

כל אחד מקבל אתה השפעה הטובה מארץ ישראל לפי המדרגה הרוחנית בה הוא נמצא.

את העניין הזה לימד אותנו הרב דסלר זצ"ל בספרו "מכתב מאליהו" (חלק ג', עמ' 194),

וזה לשונו שם: "ארץ ישראל אינה רק מקום על מפת העולם, אלא היא מדרגת קדושה. האדם

שהזדכך על ידי דבקותו ברוחניות, כשבא לארץ ישראל זוכה להשפעת קדושה מיוחדת שמעלה

אותו למדרגות עליונות. קדושת הארץ משפעת לכל המדרגות במידה מסויימת, ואפילו לאחר

מיתתו זוכה האדם הקבור בה להשפעתה. אולם שיעור השפעת הקדושה, אם זו השפעה קלושה

שאין רישומה כמעט ניכר או השפעה שמעלה את האדם עד לידי מחילת עוונות גמורה, זה תלוי

במדרגתו של האדם". עד כאן דברי הרב דסלר זצ"ל.

ללימוד תורה בארץ ישראל יש עדיפות על הלימוד בחו"ל, שכן מצאנו כתוב: "אין תורה כתורת

ארץ ישראל". (ספרי פרשת עקב).

ועוד נאמר בגמרא: "אוירא דארץ ישראל מחכים". (בבא בתרא דף קנ"ה ע"ב)

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.